Reilun Kaupan Guatemala projekti

Hunajainen SAM tukee mehiläishoidon kehitysprojektia Guatemalassa, jotta paikalliset mehiläishoitajat voivat ilmaston muuttuessa varmistaa mehiläistensä hyvinvoinnin ja hyvän hunajasadon. Mehiläishoito parantaa monien viljelyskasvien satoa tarjoamalla pölyttäjiä kasveille ja tuottaa samalla hunajaa niin syötäväksi kuin myyntiin. Ilmaston- ja ympäristön muutosten myötä mehiläishoidon käytäntöjä tulee muokata uusiin olosuhteisiin sopivaksi.

Suomen Reilun Kaupan yhdistys ry pyysi Hunajainen SAM:a mukaan tähän hankkeeseen, jossa usean guatemalalaisen mehiläishoitoyhdistyksen mehiläishoitajille opetetaan, miten he voivat varautua sademäärien suurentumiseen, lämpötilan poikkeuksellisiin vaihteluihin sekä uusien mehiläisille haitallisten eläinlajien leviämiseen. Nämä asiat ovat alkaneet muuttua ilmaston lämmetessä. Kunhan mehiläishoitajat saavat tietoa, kuinka muuttaa hoitotapojaan, voivat he edelleen taata hyvänlaatuisen ja -suuruisen hunajasadon. Hunaja on heille tärkeä tulonlähde. Samalla projektissa ohjeistetaan miten yhä useampi mehiläishoitaja voi saada laatutodistuksen hunajalleen. Mehiläishoitajia myös kannustetaan toimimaan yhdessä ja markkinoimaan hunajaansa, jonka laatu on varmistettu, laajemmalle. Näin mehiläishoitajien hunajatuloja saadaan vakaammiksi, ja autetaan mehiläishoitajia perheineen pitkäkestoisesti.

Hankkeessa mukanaolevissa viidessä mehiläishoitajaorganisaatiossa on yhteensä 1052 mehiläishoitajaa, ja heistä 16% on naisia. Hankkeen aikana koulutetaan lisää uusia mehiläishoitajia, ja erityisesti naisia, nuoria sekä maaseudun köyhempää väestöä tuetaan aloittamaan mehiläishoito lisäelinkeinona. Hankkeen toteuttavat Reilun Kaupan pientuottajien Latinalaisen Amerikan ja Karibian verkosto sekä verkoston Guatemalan pientuottajien osasto. Hunajainen SAM tukee hanketta taloudellisesti koko sen keston ajan, 2018-2021.

Hunajainen Sam | Suomen monipuolisin hunajavalikoima | Reilu Kauppa | Guatemala | Projekti